drs. Betto Bolt

Betto Bolt is Klinisch psycholoog/psychotherapeut en manager behandelzaken bij Trajectum LVB.
Als orthopedagoog en later als GZ-psycholoog werkzaam geweest binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, waarbij altijd de grootste affiniteit gevoeld werd met de populatie functionerend op licht verstandelijk gehandicapt en zwakbegaafd niveau.
Nu is hij al weer jaren werkzaam voor Trajectum, een organisatie die zich richt op cliënten met een LVB met complexe problematiek (ook wel SGLVB genoemd) waarvoor geen passend behandelaanbod is vanuit de GGZ of de VG-sector. Een aanzienlijk deel heeft een forensische achtergrond.

In 2018 heeft Betto onderzoek gedaan naar risicotaxatie bij seksueel delinquenten met een LVB.