Adrie Vermeulen

Adrie Vermeulen
Adrie Vermeulen is Hulpverlener Ambulant en Mannenopvang en trainer (Intern en extern). Hij is werkzaam bij Moviera, Aanpak huiselijk geweld (Utrecht en Gelderland).