Adrie Vermeulen

Adrie Vermeulen

Adrie Vermeulen is trajectbegeleider en trainer. Hij is werkzaam bij Moviera, Aanpak huiselijk geweld (Utrecht en Gelderland).