drs. Fenne Frumau

Fenne is GZ-psycho­loog. Ze werkt bij PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel en heeft een achter­grond in weten­schap en thera­pie: MSc. Research in Clinical and Developmental Psychopathology en MSc. Gezondheidszorgpsycho­logie.