drs. Mia Frumau-van Pinxten

Mia is GZ-psycho­loog/K&J-psycholoog en psycho­thera­peut. Ze werkt bij PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel & Breinsteyn. Mia werkt meer dan 30 jaar als psycho­therapeut met kin­de­ren, jongeren en vol­was­senen met een hoog ont­wikke­lingspotentieel. Ze ontwik­kelde onder andere ‘the Dialogue Toolbox on Goodness-of-fit for the Gifted’, werkbladen, een kaarttool en een bordspel, gebaseerd op inzichten uit weten­schappe­lijk onder­zoek.