Margriet Lem-Seijsener

Margriet Lem-Seijsener
Margriet Lem-Seijsener is opgeleid als verpleegkundige en theaterdocent. De theateropleiding heeft er toe bijgedragen dat ze vanuit verschillende perspectieven naar situaties heeft leren kijken. Hierdoor is ze creatiever geworden in het omgaan met onbegrepen gedrag. De ouderenzorg kent ze van binnenuit. Als verpleegkundige heeft ze geleerd methodisch te denken en handelen. Ook weet ze wat zorgmedewerkers meemaken rondom onbegrepen gedrag en wat dat met je kan doen als mens.
Ze werkt als trainster, trainingsacteur en video interventiebegeleider.