drs. Esther Tigchelaar

drs. Esther Tigchelaar
Esther Tigchelaar is sinds 1997 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In eerste instantie is zij gestart als orthopedagoog bij Bartiméus waarna zij bij deze organisatie ook haar opleiding tot gz-psycholoog heeft gevolgd. Zij heeft zich al die jaren beziggehouden met diagnostiek en behandeling van psychische problematiek bij deze doelgroep waarbij ze zich met name heeft gespecialiseerd in gehechtheids-problematiek en trauma. Van 2006 tot 2018 is zij werkzaam bij Reinaerde waarvan een groot gedeelte bij de afdeling diagnostiek en behandeling. Via Abrona is zij sinds 2019 weer terug bij haar oorspronkelijke werkgever Bartiméus, op de afdeling Psychotherapie.