drs. Femke van der Harst

drs. Femke van der Harst
Femke van der Harst is werkzaam als coördinator bij het CCE, zij coördineert trajecten waarin sprake is van ernstig probleemgedrag en een complexe zorgvraag waarbij de betrokkenen vaak handelingsverlegenheid ervaren en de kwaliteit van leven vaak onder druk staat Van oorsprong is Femke gezondheidswetenschapper en verpleegkundig specialist, onder andere in de ouderenzorg. Femke is betrokken als docent bij het leertraject “Samenwerken rond probleemgedrag in de ouderenzorg”.