drs. Jan de Vries

drs. Jan de Vries
Drs. Jan de Vries is Gezondheidszorgpsycholoog, EMDR practioner VEN, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP en gecer­tifi­ceerd in Sensorimotor Psychothera­py®. Jan werkt als behandelaar en praktijkopleider bij GGZ ZO!-zorgoplossingen; gespecialiseerd in Problematische Gehechtheid, met adoptie samenhangende vragen, Trauma, Autisme en FASD bij kinderen en jongeren.
Samen met Gerrie Douma is hij coördinator van de SIG EMDR-SP.