Yvonne Loekemeijer -Verheijden

Yvonne Loekemeijer -Verheijden

Yvonne Loekemeijer is de ontwikkelaar van de Loekemeijermethode, een methode voor gehechtheidsontwikkeling. De methode bestaat uit een uitgebreide gehechtheidstheorie over autisme en gehechtheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat iemand met autisme dezelfde ontwikkelingsfasen van de gehechtheid doorloopt als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt. Dit proces begint echter met een achterstand, verloopt veel langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf voort. Doordat de ontwikkeling niet vanzelf voortgaat, komt de gehechtheidsontwikkeling bij autisme stil te staan in lage ontwikkelingsfasen. Gedragingen, die vaak als vreemd, complex of ongepast worden geïnterpreteerd en de oorzaak hiervan, zijn allemaal te verklaren vanuit de achterstand en stilstand in de gehechtheidsontwikkeling.

De methode omvat ook het wetenschappelijk betrouwbaar en valide bevonden onderzoeksinstrument de ADAut (Attachment Development Autism). Met de ADAut kan worden vastgesteld in welke ontwikkelingsfasen van de hechting, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling een kind, jongere of volwassene met autisme zich bevindt. Ook wordt duidelijk hoe de informatieverwerking verloopt. Volgens het wetenschappelijk onderzoek is de ADAut het eerste onderzoeksinstrument dat meet in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid iemand met autisme zich bevindt.

Om gehechtheidsontwikkeling bij autisme mogelijk te maken, is de specifieke werkwijze 'Actieve Nabijheid' ontwikkeld.
Middels de onderzoeksresultaten van de ADAut ben je in staat om zeer gericht met de hulpverlening te gaan aansluiten. Hierdoor kan het gehechtheidsproces alsnog worden doorlopen, ongeacht iemands leeftijd. Naar mate een kind of (jong)volwassene verder komt in zijn gehechtheidsontwikkeling, neemt de stress, het gehechtheidstrauma en overprikkeling af. Het welzijn en de levenskwaliteit van degene met autisme wordt aanzienlijk verbeterd. De Loekemeijermethode is direct na de geboorte in te zetten. Hoe eerder ouders kunnen aansluiten, hoe eerder het gehechtheidsproces kan worden doorlopen. Hierdoor kan de achterstand ‘beperkt’ blijven en wordt er zo enorm veel leed bespaard.

Yvonne is docent van de door haar ontwikkelende opleiding 'Autisme en Gehechtheid'. Zij leidt professionals op, zodat ook zij de Loekemeijermethode, waaronder de ADAut, in de eigen praktijk kunnen toepassen.
Meer informatie vind je op: http://www.yvonneloekemeijer.com/