drs. Hans de Veen

drs. Hans de Veen
Drs. Hans de Veen is gezondheidszorgpsycholoog. Hij is bestuurder geweest in de geestelijke gezondheidszorg, onder andere bij de Parnassia Bavo Groep en Mondriaan. In zo'n functie heeft hij ook gewerkt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Naast commissiewerk voor GGz Nederland heeft hij veel bestuurswerk gedaan in de wereld van de psychologie. Momenteel is hij voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen.