prof. dr. Constance Vissers

prof. dr. Constance Vissers

Constance Vissers is als bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen verbonden aan de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt mogelijk gemaakt door Koninklijke Kentalis, een organisatie die zich inzet voor onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of doof, slechthorend of doofblind zijn. 

Constance Vissers is klinisch neuropsycholoog en combineert wetenschappelijk onderzoek en klinische taken binnen Kentalis, de Radboud Universiteit en haar psychologenpraktijk. Vanuit die functies ontwikkelt zij onderzoeksprogramma’s en projecten en behandelt zij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek. 

Vissers richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van onderwijs, diagnostiek en behandeling van cognitieve- en gedragsproblemen bij (jonge) kinderen en adolescenten met TOS. Haar huidige onderzoek betreft het ontrafelen van sociaal-emotionele problemen, beperkte communicatieve redzaamheid en leerproblemen. Ze gebruikt daarbij neuropsychologische tests, zoals gedrags-, EEG- en oogbewegingsmetingen.