drs. Roland Verdouw

drs. Roland Verdouw
Roland Verdouw is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugdzorg bij Pluryn/Intermetzo met de focus op complexe traumatisering, verwaarlozing en hechtingsproblematiek. Sinds 2013 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT Mentor. Hij geeft op lokaal, nationaal en internationaal niveau lezingen en workshops in combinatie met consultaties bij complexe casuïstiek. Samen met collega’s heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa.