dr. Marlies Marissen

dr. Marlies Marissen
Hoofdopleider van de BIG-opleiding tot Gz-psycholoog V&O regio Rotterdam
 
Marlies Marissen is Gz-psycholoog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar ze als universitair hoofdocent verbonden is aan het Departement of Psychology, Education and Child Studies (DPECS). Ze geeft les in verschillende klinische vakken en doet onderzoek naar onder andere persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en perfectionisme. In 2005 promoveerde ze op een klinische studie naar opiaatverslaving.  
 
Naast haar jarenlange klinische werkzaamheden binnen een patiëntenpopulatie met persoonlijkheidsproblematiek is ze sinds enkele jaren werkzaam in haar eigen praktijk als gz-psycholoog.    
In 2019 is dr. Marlies Marissen door Stichting BoPP West aangesteld als hoofdopleider van de opleiding gezondheidspsycholoog V&O regio Rotterdam. 

 

Dr. Marlies Marissen over de relatie tussen wetenschap en de praktijk

‘Toen de wetenschappelijke resultaten van mijn promotieonderzoek naar opiaatverslaving in het geheel niet overeenkwamen met mijn klinische blik als behandelaar besefte ik hoe belangrijk het is om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden’, vertelt Marissen. ‘Sindsdien heb ik mijn werkzaamheden altijd gecombineerd door te werken in zowel de klinische praktijk als binnen het universitaire werkveld waar onderwijs en wetenschap samenkomen.’
 
Ze tracht op deze wijze een brugfunctie te vervullen tussen het academische en klinische veld en daarmee de raakvlakken tussen klinisch werk, onderwijs en wetenschap te versterken en beter onder de aandacht te brengen.  
 
 

Recente Publicaties:

 
  • Wilhelmus B, Marissen MAE, van den Berg D, Driessen A, Deen ML, Slotema K. Adding EMDR for PTSD at the onset of treatment of borderline personality disorder: A pilot study. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2023 Jan 11;79:101834. doi: 10.1016/j.jbtep.2023.101834. Epub ahead of print. PMID: 36645926. 
  • Marissen, M.A.E., Brouwer, M.E., Hiemstra, A.M.F., Deen, M.L. & Franken, I.H.A. (2016). A Masked Negative Self-Esteem? Implicit and Explicit Self-Esteem in Patients with Narcissistic Personality Disorder. Psychiatry Research. doi: 10.1016/j.psychres.2016.04.070  
  • Marissen, M.A.E. & Slotema, C.W. (2013). Cluster A persoonlijkheidsstoornissen. In: I.H.A. Franken, P. Muris & D. Denys (eds) Basisboek Psychopathologie, (pp 739-754), Utrecht: De Tijdsstroom.    
  • Marissen, M.A.E., Arnold, N. & Franken, I.H.A. (2012). Anhedonia in Borderline Personality Disorder and Its Relation to Symptoms of Impulsivity. Psychopathology; 45:179-184.  
  • Marissen, M.A.E., Deen, M.L. & Franken, I.H.A. (2012). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry Research, 198, 269-73.  
  • Korrelboom, K.,  Marissen, M. van Assendelft, T.  (2011). Competitive Memory Training (COMET) for Low Self-Esteem in Patients with Personality Disorders:A Randomized Effectiveness Study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy:  1-19.