drs. Ilse Ganzinga

Ilse Ganzinga is orthopedagoog en werkzaam als behandelaar en diagnosticus bij Praktijk De Engh. Zij was in het verleden werkzaam als docent bij de Universiteit Utrecht en verschillende praktijken in de jeugdgezondheidszorg. Tevens was zij als co-auteur betrokken bij het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen.