Elsbeth Zandee MSc

Elsbeth Zandee MSc
Elsbeth Zandee MSc is gezondheidszorgpsycholoog io specialist GioS (laatste jaar) bij GGZ Delfland. Sinds 2014 is zij betrokken als behandelaar bij behandelingen en onderzoek met Virtual Reality (VR). Daar zijn in de loop van de tijd (vanaf 2017) implementatie en zelf onderzoek doen met Virtual Reality (FUIF-VR studie, vanaf 2020) bijgekomen. Elsbeth heeft vanaf 2017 veel trainingen gegeven om behandelaren de mogelijkheid te geven om met VR te werken. Bij haar huidige afdeling met deeltijdbehandelingen is Elsbeth betrokken bij het implementeren van VR bij de verschillende groepsbehandelingen. Elsbeth is betrokken bij een initiatief om een landelijk netwerk op te zetten voor alle VR behandelaren en onderzoekers in Nederland.