drs. Jacqueline van der Linden

drs. Jacqueline van der Linden
Jacqueline van der Linden is Orthopedagoog  en werkzaam als behandelcoördinator binnen Ipse de Bruggen. Daarnaast coördineert ze de invoering van het leef- en werkklimaat binnen het behan­delcentrum van Ipse de Bruggen. Doet sinds 2013 onderzoek naar het leef- en werkklimaat bij jongeren met een LVB.