drs. Saskia Bakker

drs. Saskia Bakker
Na mijn academische opleiding tot kinderarts in het Amsterdam UMC heb ik 3 jaar op de zuigelingenafdeling gewerkt. Daar leerde ik veel van de opgenomen kinderen, hun ouders en de verpleegkundigen. Ruim een half jaar later begon ik in het UMC in Utrecht mijn fellowship neonatologie van 2 jaar en 6 maanden. Mijn ogen openden zich voor zoveel kwetsbare, vaak heel kleine, zieke kinderen, die een intensieve behandeling moesten ondergaan om te kunnen overleven.

Mijn focus ligt ook nu nog op 0-7 jarigen, die zich niet ontwikkelen zoals verwacht, een syndroom blijken te hebben, niet gaan praten, bijzondere uiterlijke kenmerken hebben of bijvoorbeeld een aangeboren aandoening. Voor de ouders ligt er daarmee een zware taak op hun schouders. Sinds ik in 2010 begon met de 2- jarige opleiding tot Infant Mental Health-specialist, ben ik me er steeds van bewust, hoe enorm belangrijk voor elk kind de eerste 1.000 dagen zijn, indien de ouder- kindrelatie zich optimaal van beide kanten kan ontwikkelen. Ouders van een zich anders dan anders ontwikkelend kind draag ik dan ook een heel warm hart toe!