drs. Mirjam Heinemans

drs. Mirjam Heinemans
Mirjam Heinemans werkt als psychotherapeut, relatie- en systeemtherapeut bij Pep psychologen en in haar eigen praktijk. Zij heeft 14 jaar bij de Bascule afdeling Forensische Psychiatrie (12-23 jaar) gewerkt en daarvoor bij de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam. Heinemans is gespecialiseerd in relationeel trauma waar, vanuit haar optiek, de meeste DSM-stoornissen ontstaan. Zij werkt met groepen en individueel, maar altijd met een systemische blik.
 
'Onze grootste taak is onze cliënten weer zo veilig mogelijk te verbinden met de mensen om hen heen', aldus Heinemans.