drs. Carmen Lisman

Carmen Lisman is per eind 2018 klinisch psycholoog en vanaf 2003 werkzaam in de gezondheidszorg binnen verschillende teams; Fact team voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, een Dialectische Gedragstherapie team bij Borderline Persoonlijkheidsstoornissen en in het team Complex Trauma. Door de jaren heen heeft ze een grote deskundigheid op het gebied van ontwikkelingsstoornissen opgebouwd en een expertteam Autisme en AD(H)D opgezet binnen een grote instelling. Zij is gespecialiseerd in precisiediagnostiek, met speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD. Zij werkt uitsluitend volgens het principe van gelijkwaardige en gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast is zij medeoprichtster van De Autismespecialist B.V. en werkt zij dagelijks met veel plezier binnen deze instelling als regiebehandelaar. Zie ook: www.deautismespecialist.nl
Op het gebied van onderzoek heeft Carmen zich beziggehouden met gehechtheid en autisme en recent een artikel geschreven over de verschillende ontwikkelingsstadia in gehechtheid.