drs. Johan van Zanten

drs. Johan van Zanten
Johan van Zanten  is Gz-psycholoog/regiebehandelaar bij Novadic-Kentron. Hij is geïnteresseerd in de vraag hoe mensen
met autisme en een verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden bij het versterken van grip op hun leven.

Zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk in combinatie met kennis over
effectieve verslavingsbehandeling vormen de basis voor het boek 'GRIP: aan de slag met verslaving
en stress bij autisme' dat hij samen met Marc Bosma schreef. 

Van Zanten is tevens programmamanager van de programmanlijn autisme & verslaving en bij Novadic-Kentron is hij actief betrokken bij de landelijke stichting Cass 18+: een netwerk van professionele ggz-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland.