dr. Lex Wijnroks

Lex Wijnroks is psycholoog, gespecialiseerd in ontwikkelingsneuropsychologie en werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek en de hersenontwikkeling. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jonge risicokinderen en op neuropsychologisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking.