drs. Bianca Vugts

Bianca Vugts is gedragsdeskundige en vanuit haar eigen praktijk werkzaam als consulent en trainer. Zij schreef de boeken ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’ (2009) en ‘Werken met ervaringsordening’ (2013). Ze heeft veel ervaring met vastgelopen situaties en daarbij gebruikt ze de ervaringsordening als middel om te komen tot beeldvorming en behandeling.