drs. Gerrit Vignero

Drs. Gerrit Vignero werkt 30 jaar als orthopedagoog in MPC Terbank in Leuven. Hij ontwikkelde het model van ‘De draad tussen cliënt en ouder/begeleider’ waarover hij publiceert (uitgeverij Garant) en waaraan hij vorming geeft.