drs. Tanja Holtackers

drs. Tanja Holtackers
Tanja Holtackers-Dumay is gz-psycholoog, zij is werkzaam op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie in het St. Antonius Ziekenhuis regio Utrecht. Zij heeft werkervaring op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun systeem, in de kinder- en jeugdpsychologie (GGZ), medische psychologie en jeugdhulpverlening. Tanja heeft uitgebreide trainings- en scholingservaring. Ze heeft gewerkt binnen het Preventieprogramma van Altrecht Preventie/Indigo en heeft daar o.a. met betrekking tot Alles Kidzzz een aantal jaren trainingen uitgevoerd, anderen in de praktijk opgeleid en scholing gegeven.