drs. Jan-Reindert Voogdt

Jan-Reindert is gezondheidszorgpsycholoog en cognitief-gedragstherapeut bij PsyQ Hilversum. Hij is ervaren in diverse behandelingen voor mensen met depressie, angst en persoonlijkheidsproblemen. Kenmerkend is zijn wil om de ander te begrijpen en zijn gerichtheid op concrete verbetering. Dit probeert hij steeds te doen met geduld, humor en hoop.
Hij vindt het belangrijk dat therapeuten voortdurend worden getraind in het verbeteren van hun vaardigheden en kennis, zodat onze clienten altijd de beste behandeling krijgen.