drs. Anne Geuze

drs. Anne Geuze
Anne Geuze is psychotherapeut, klinisch psycholoog en Infant Mental Health specialist Daimh. Haar interesse en specialisme ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling van jonge kinderen in relatie tot hun ouder(s)/verzorger(s).