drs. Mirjam de Lau

drs. Mirjam de Lau is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 2005 bij het autismeteam Amsterdam, dat in 2008 is overgenomen door het Dr. Leo Kannerhuis, als de poli Amsterdam. Aanvankelijk werkte zij voor kinderen met ASS en hun ouders en nu sinds enkele jaren voor volwassenen met ASS. Haar werkzaamheden bestaan uit diagnostiek, psycho-educatie en behandeling. In samenwerking met het AMC geeft zij de recent ontwikkelde groepsbehandeling voor mensen met dwangklachten en autismespectrumstoornis.