Nellie Wilschut

Nellie Wilschut
Nellie Wilschut is Trainer, Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en POHGGZ. Zij heeft 20 jaar ervaring  als trainer voor o.a. RINO Groep, het Trimbos-instituut,  ruim 40 jaar ervaring  Spv en preventiefunctionaris binnen de GGZ  en is sinds 2017 werkzaam als POH GGZ .
Zij is auteur van het boek In de put, uit de put, zelf depressiviteit overwinnen en medeauteur van de Handleiding  In de put, uit  de put, zelf depressiviteit overwinnen. Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en ouderen. Medeauteur van de Klacht gerichte mini-interventie Handleiding en het Werkboek Minder Piekeren in opdracht van het Trimbos instituut.