Connie Mourits

Connie Mourits is als maatschappelijk werker betrokken bij de nieuwe werkwijze van wijkgericht werken: zoeken naar en vinden van eigen kracht en netwerk staat centraal. Daarnaast is zij werkzaam als opleidingsdocent en trainer bij de Christelijke Hogeschool Ede, opleiding master social work.