drs. Alfons Crijnen

Dr. Alfons Crijnen is een kinder- & jeugd- en volwassen psychiater, die werkzaam is op het brede gebied van de psychiatrie voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen van 0 - 25 jaar. Hij heeft brede ervaring in de behandeling van verwaarlozing en mishandeling, van trauma, en van delinquent gedrag, en is langdurig werkzaam geweest in het onderwijs. Bestuurlijk werkte dr. Crijnen de laatste 6 jaar als geneesheer-directeur en is vanaf de oprichting lid van de Expertcommissie Trauma & Kindermishandeling van het Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie.