drs. Chris Bavinck

drs. Chris Bavinck
Chris Bavinck is ouderenpsychiater. Hij is werkzaam bij GGZ Centraal zowel klinisch als poliklinisch. Tevens is hij betrokken als supervisor en docent bij consortium-onderwijs in de opleiding voor psychiaters en docent module ouderenpsychiatrie binnen de GZ-opleiding. Chris werkt als uitvoerend behandelaar dagelijks met ouderen met psychiatrische problemen van wie een groot gedeelte psychofarmaca (en allerlei somatische medicatie) gebruikt. Ook is hij als consulent betrokken bij verschillende verpleeghuizen en heeft daar te maken met zowel geronto-psychiatrische bewoners als met bewoners met allerlei neurodegeneratieve aandoeningen. Vaak wordt daar een medicatieadvies gevraagd.