drs. Suzanne Punt

drs. Suzanne Punt
Suzanne punt is werkzaam als manager behandelzaken bij Schakenbosch, een jeugdzorgplus instelling. Zij is daar verantwoordelijk voor het behandelbeleid en is leidinggevende van de behandelaars van Schakenbosch (onder andere gedragswetenschappers, trajectcoaches en therapeuten). Sinds 2004 is Suzanne betrokken bij de GZ-opleiding in de wisselende rollen van werkbegeleider, supervisor en praktijkbegeleider en vanaf 2012 jaargroepopleider. Zij heeft jarenlange werkervaring op het gebied van de orthopedagogische behandeling aan kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.