prof. dr. Greet Vanaerschot

prof. dr. Greet Vanaerschot
Greet Vanaerschot is professor in de psychotherapie, CAPRI faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen en vrijgevestigd psychotherapeut in groepspraktijk Anthos, Erps-Kwerps. Zij is gespecialiseerd in therapeutische relatie, differentiële empathie bij verschillende problematieken, hanteren van therapeutische relatie en therapeutisch bewerken van relatiebreuken en fragiele processen bij persoonlijkheidsstoornissen, trauma en dissociatieve stoornissen. Greet is medeauteur van het Handboek gesprekstherapie: de persoonsgericht experiëntiële benadering, en eerste auteur van Empathie. Het geheime wapen van psychiaters en psychologen, en van Supervisie als Proces. Een gids voor de praktijk.

In 2021 ontving Greet Vanaerschot de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De NVP looft om de twee jaar de Wim Trijsburgprijs uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en psychotherapie en die daarbij het perspectief van de cliënt centraal stelt.