drs. Astrid Westenbroek

drs. Astrid Westenbroek
Astrid Westenbroek is Klinisch Psycholoog en Directeur Behandelzaken bij Karakter, een Academisch Centrum in de Kinder-& Jeugdpsychiatrie. Zij is al vele jaren actief in de opleiding; eerder als opleider en plaatsvervangend opleider bij het UMC Utrecht en Karakter, ook nu nog als werkbegeleider en supervisor en als Jaargroepopleider en Hoofddocent Diagnostiek bij de KP opleiding Kinder- & Jeugd. Zij zat in een van de werkgroepen in de 1e fase het APV en heeft op basis hiervan vanuit de Curriculum Commissie KP K&J meegedacht aan het herschreven visiedocument Opleiding Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd.