drs. Helga Aalders

drs. Helga Aalders
Helga Aalders is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is werkzaam bij Altrecht GGZ als inhoudelijk leidinggevende van de Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen en als klinisch psycholoog/psychotherapeut in dezelfde zorgeenheid. Helga is gespecialiseerd in schematherapie (supervisor), klinische psychotherapie en in groepspsychotherapie en groepsdynamica. Zij maakt deel uit van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.