Reino Meinema

Reino Meinema
Reino Meinema is gespecialiseerd register- en familiemediator bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Zij is werkzaam in haar eigen praktijk. Reino heeft o.a. de methode 'Kind Centraal' in de mediation ontwikkeld.