Drs. Sander Wijker

Sander Wijker is Gz-psycholoog en psychotherapeut. Hij is werkzaam binnen zijn eigen praktijk en op een klinische afdeling binnen Parnassia te Castricum. Zijn werkzaamheden bestaan uit indicatiestelling, behandelen van problematiek, zowel in groepen als individueel. Verder is hij werkzaam op een academie voor web-developers.