dr. Clasien de Schipper

dr. Clasien de Schipper
Clasien de Schipper is orthopedagoog, universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft uiteenlopende internationale trainingen gevolgd om gehechtheidsgedrag en kwaliteit van gehechtheidsrelaties te observeren in groepssetting, in een gestructureerde setting en in thuisobservaties. Na haar promotie deed zij onderzoek naar de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie in de kinderopvang en in groepsopvang voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, kwaliteit van gehechtheid in pleegzorg en ouder-kind dialogen over emotionele gebeurtenissen. Clasien heeft inmiddels 26 publicaties op haar naam staan.