Godfried Marijnissen

Godfried Marijnissen is kinder- en jeugdpsychiater. Hij werkt bij Youz, Ambulant Leiden, voormalig Lucertis. Zijn belangstelling gaat met name uit naar psychofarmacologie, dimensionele diagnostiek, neurobiologie, genetica en neuro-imaging. Hij is (mede)auteur van diverse publicaties op deze terreinen.