Dag van Wetter

Dag van Wetter
Dag Van Wetter is SRH-coach, 'Open Dialogue compagnon' en stafmedewerker bij vzw Psyche, van daaruit vooral actief rond de ondersteuning van Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen. In samenwerking met ggz-organisaties en in co-creatie met mensen met eigen ervaring, familie-ervaring en hulpverleners, verbinden Dag en zijn collega’s vanuit SRH-achtergrond ook actief de Open Dialogue praktijk met het versterken en verspreiden van andere herstelondersteunende en gemeenschapsgerichte praktijken (Kwartiermaken, HerstelAcademies, Soteriahuizen, WRAP, ROPI-R, ...).