dr. Nienke Vulink MBA

dr. Nienke Vulink MBA
Nienke Vulink is psychiater op de afdeling Psychiatrie in het Amsterdam UMC (locatie AMC) in Amsterdam. Bijna 15 jaar geleden rondde zij haar proefschrift af over de neurobiologie en behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis). Sindsdien heeft zij onderzoek naar Hoarding Disorder (verzamelstoornis), Body Dysmorphic Disorder ( morfodysfore stoornis)   en andere compulsieve stoornissen uitgebreid met de focus op voorkomen en herkennen en innovatieve behandelingen. Sinds 12 jaar heeft zij in het Amsterdam UMC (locatie AMC) samen met de afdeling Dermatologie een psychodermatologie spreekuur opgezet. Verder is zij medeoprichter van de Nederlandse werkgroep Hoarding, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (2014-2023) en bestuurslid van de European Society of Dermatology and Psychiatry. In 2016 rondde zij de master MBA Health Care Management af bij Amsterdam Business School. Van 2014 tot 2018 was zij chef de policlinique van de Psychiatrie in het Amsterdam UMC (locatie AMC) en lid van het bestuur van de afdeling Psychiatrie. In 2016 startte zij in de werkgroep nieuwe bekostiging GGZ van de NVvP en is zij was van 2018 tot 2021 bestuurslid van de NVvP.