drs. Miranda van den Akker

drs. Miranda van den Akker
Miranda van den Akker is gedragswetenschapper. Zij is werkzaam bij het expertisecentrum jonge kinderen van Jeugdhulp Friesland.