Miriam Hufen

Miriam Hufen
Miriam Hufen is als ergotherapeut gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking. Zij is werkzaam als directeur en docent bij Opleidingsinstituut Anders Kijken naar Kinderen. Zij heeft werkervaring in kinderrevalidatie en kinderdagcentrum, ambulante begeleiding scholen en vroegbehandeling van kinderen in de leeftijd van 0-16
Miriam is co auteur van het boek ; Autisme en zintuiglijke problemen en heeft een bijdrage geleverd over zintuigen, prikkelverwerking en autisme in het boek : Autisme bij kinderen. Ook is zij mede auteur van het artikel Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag!, Scholarly Publications (universiteitleiden.nl)