drs. Esther Leuning

drs. Esther Leuning
Esther Leuning is Gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt, DGT-therapeut en EMDR-practitioner. Zij is werkzaam bij Karakter.