drs. Yuri Ohlrichs

drs. Yuri Ohlrichs
Yuri Ohlrichs is seksuoloog NVVS en werkt sinds 1995 ik bij Rutgers, het landelijk expertisecentrum seksualiteit. Als expert seksuele vorming en professionele communicatie over seksualiteit traint, adviseert en presenteert hij wereldwijd. Yuri is redacteur van Sense.info, de website over seksualiteit voor jongeren van Soa Aids Nederland & Rutgers.