drs. Christa Logman

drs. Christa Logman
Christa Logman is POH-GGZ/psycholoog. Zij is sinds 2013 in dienst bij drie huisartsenpraktijken, naast haar eigen praktijk op het raakvlak van psychologie en beeldend werken. Zij heeft een aantal jaren geleden bij de RINO Groep de POH-GGZ opleiding gevolgd en is in het verleden bestuurslid geweest van de landelijke vereniging POH-GGZ. Haar motto is: dichtbij de cliënt zijn, bij zijn klachten, bij zijn behoeften, bij zijn beeld van zijn wereld en zijn mogelijkheden; herstelgericht werken aan kracht, perspectief, groei, welbevinden en zelfredzaamheid.