Goede bege­lei­ding bij seksuele pro­ble­men vraagt speci­fieke kennis en vaar­dig­heden. Veel mensen hebben vragen ron­dom seksuali­teit of tobben met pro­ble­men. Maar slechts zelden praten zij daarover met hun hulp­ver­le­ner. De hulp­ver­le­ner durft het niet altijd aan, uit angst veel los te maken of omdat hij geen oplos­sing kan bieden. Leer als hulp­ver­le­ner seksuali­teit bespreekbaar te maken én seksuele pro­ble­men te diag­nos­ticeren en behan­delen.