De in­houde­lijke ont­wikke­ling van de ggz staat ook in deze roerige tijd van herstructurering en transities niet stil. Op alle deelgebieden van het vak zorgen wij dan ook voort­durend voor nieuw scholingsaanbod, ook op het gebied van medische psycho­logie en seksuologie. Of je nu werkt in een ziekenhuis, huisartsenprak­tijk of als vrijgevestigde, we bieden postmaster- en post-hbo oplei­dingen, maar ook ver­die­pende cursussen om jezelf verder te ontwik­kelen.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'arrDateFields'

/library/lib_XMLSnippets.inc, line 1030