Klachtenformulier RINO Groep

De RINO Groep hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Als je ontevreden bent over onze producten of diensten, dan willen wij dat graag zo snel mogelijk oplossen. Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij adviseren je daarom om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke opleidingsmanager voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als jouw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Je hebt twaalf maanden de tijd om jouw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat jouw klacht ontstaat.

Wij streven ernaar jouw klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht het langer duren, dan ontvang je hierover tijdig bericht.

Heb je over deze klacht al eerder contact gehad met de RINO Groep?

Om jouw klacht goed te kunnen uitzoeken, kan het nodig zijn om gegevens die betrekking hebben op deze klacht (b.v. correspondentie) te delen met betrokkenen zoals de praktijkopleider, docent of jaargroepopleider. Graag vernemen we of je daar toestemming voor geeft.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met het genomen besluit?

Is jouw klacht ongegrond verklaard en ben je het daar niet mee eens? Of ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing? Dan kun je je richten tot de beroepscommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een commissielid. De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod.

Je kunt je bezwaar richten aan:
Beroepscommissie RINO Groep
Oudenoord 6
3513 ER UTRECHT

De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van jouw bezwaar een besluit. Als dit niet mogelijk is, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en informeren we je over de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor de RINO Groep.

Bovenstaande procedure sluit niet uit dat je je ook tot de burgerlijke rechter kunt richten.