drs. Linda Vogtländer

drs. Linda Vogtländer
Linda Vogtländer was lang werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij het Centrum voor ambulante forensische psychiatrie de Waag. Linda is gespecialiseerd in de integrale en systeemgerichte aanpak bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik binnen het gezin. Zij heeft de TOP-3 methodiek voor netwerkzorg ontwikkeld. Deze methodiek ondersteunt professionals en cliënten bij gefaseerd samenwerken met focus op veiligheid voor het gehele systeem. Zij is 1e auteur van het triage-instrument Veilig Thuis en 1e auteur van het landelijk visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg'. Linda is hoofdopleider binnen Civil Care en ontwikkelaar van de Basismodule TOP-3 methodiek voor netwerkzorg.